?

Log in

No account? Create an account
Daily Dansk's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 8 most recent journal entries recorded in Daily Dansk's LiveJournal:

Wednesday, November 25th, 2015
2:54 pm
[tarassi14]
Men vi nægter at tro på, at i Danmark er det penge, der skal til for at genoprette retfærdigheden!
Mit navn er Olexii Tarasevich. Jeg er ukrainsk statsborger.
Jeg er opfinder.

Min far, Jurii Tarasevich, er opfinder. Han har en doktorgrad i kemi og har fået patenter på flere opfindelser.

Siden 2006 har vi beskæftiget os med udviklingen af nye teknologier for silicium rensning. I perioden 2006 – 2011 har vi fået 7 patenter på opfindelser indenfor dette område.

I 2011 fik vi et tilbud om et ligevægtigt og åbent partneskab fra Peter Mietkiewicz Stagetorn Kolos. Vi skulle prøve at realisere vores ideer i Danmark.

På daværende tidspunkt så vi Danmark som et glimrende eksempel på europæisk demokrati; et land af ærlige og lykkelige mennesker med nultolerance over for korruption.

Derfor var dette tilbud om at forene vores intellektuelle aktiver med Peter Kolos’ finansielle og forretningsaktiver og åbne et joint venture “North Atlantic Innovation Group ApS” under dansk jurisdiktion tiltrækkende.

Vi har betalt dyrt for denne illusion!

På nuværende tidspunkt har vi faktisk mistet vores ejendom og muligheden for at arbejde på projektet, fordi vores daværende partner har realiseret en svigagtig ordning, nemlig manipulation med dokumentationen og autokonkurs.
Alle vores forsøg på at genoprette retfærdigheden ved hjælp af den danske politi, anklagemyndighed og andre statsinstitutioner bliver enten ignoreret eller mødt med en stærk uvilje til at se de åbenlyse kendsgerninger.

Jeg har indgivet to klager til Københavns Byret, men i stedet for at have min sag behandlet, blev jeg faktisk presset økonomisk, ved et tilfalde gennem en lovstridig retsafgørelse fra Københavns Byret (dommer Anette Burk) om en kaution på DKK 200,000 til at behandle min sag.

På nuværende tidspunkt har Peter Mietkiewicz Stagetorn Kolos nået sit strategiske mål – at dræne min familie økonomisk.

Vi har ikke flere penge til at betale for advokatydelser.

Men vi nægter at tro på, at i Danmark er det penge, der skal til for at genoprette retfærdigheden! Derfor vil jeg gerne bruge sociale media for at gøre danskerne opmærksomme på vores problem.

Jeg annoncerer en række poster, hvor jeg ikke presenterer mine egne udledninger. Jeg presenterer kun kendsgerninger og dokumenter.

Read more...Collapse )

Tak til alle, der ikke er ligegyldige, for repost!
https://www.facebook.com/Danmark-er-det-penge-1521950348124393/
http://tarassi14.livejournal.com/
Wednesday, November 9th, 2011
12:37 pm
[tejolote]
Jeg har en mundligt eksamen i morgen. Jeg kan ikke lide munligt eksamener.

I aften tager jeg til Mortens aften aftensmad. Vi skal spise gås og snakke.
Wednesday, October 26th, 2011
9:36 pm
[tejolote]
Hej! Blade
Mit favorit blad er Gastronomica.

Hvad er dit favorite blad?
Monday, March 17th, 2008
11:37 pm
[zimzdisturbed]
Whoa
Halløj halløj!

Ej hvor fedt at se sådan en gruppe her på LJ.  Lige nu går jeg på Arizona State, men vil meget gerne skifte til UW.  Det er helt vildt at man kan studere dansk der! Men det må vi se på..  Jeg bor faktisk i Gig Harbor, WA, så det er jo ikke så langt væk fra Seattle.

Hvis der er nogen som vil snakke og måske også fortælle mig lidt om det danske program på UW, bare smid en besked eller tilføj mig på din vennersliste.. eller noget.
Thursday, November 1st, 2007
12:44 am
[tejolote]
Meetup this Saturday at Le Pichet
Hey guys! Don't forget: there's a Danish Language Meetup at Le Pichet this Saturday at four. You can find details here. Le Pichet's dinners are pricey for students, but their munchies are very reasonably priced, starting at 2.50 for baguette and butter. You can see their menus on their website. It's all about the company. Come, hang out, and tale dansk.

Hvad skal du lave i weekenden? Jeg skal til Le Pichet. Vi skal snakke and drikke! Vi ses.
12:20 am
[tejolote]
Fun Stuff! Dare to Danish
Get your daily dose of absurdity at Dare to Danish, where you can learn how to say "I burped through my nose." Seriously man, you need these phrases.

On the practical side, Rasmus also has a Danish podcast site. If you're just starting out you're only going to catch a word here and there, but it's great for that difficult and necessary skill--getting an ear. (No, you can't just cut someone else's off.)

Poke around some of his other blogs too--his photography is worth looking at.
Wednesday, October 31st, 2007
11:53 pm
[tejolote]
Jeg skriver en opgave på fredag.

And I have tre exams fredag, so don't expect to hear anything else from me until the weekend. All the more reason for someone else to post!

Current Mood: traet
Monday, October 29th, 2007
8:04 pm
[tejolote]
Introduktion
Jeg hedder Alex. Jeg er studerene på University of Washington og jeg bør i Capitol Hill. Jeg kan lide katter og jeg har to katter. Drengen kat er Jupiter. Han er meget traet. Pigen kat er Gamera. Jeg kan lide at lave billeder.

Hvad kan du lide?
About LiveJournal.com